Čištění pitných a odpadních vod

Společnost Art Carbon s.r.o. v roce 2019 ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pracuje na vývoji nového filtračního materiálu pro odstraňování organických polutantů z pitných a odpadních vod.

Znečištění podzemních a povrchových vod v ČR

  • Podle dlouhodobého monitoringu kvality podzemních a povrchových vod prováděný Českým hydrometeorologickým ústavem mezi roky 2014-2016 byly pesticidy nalezeny v 63 % ze 692 sledovaných objektů. Ve 43 % sledovaných objektů koncentrace pesticidů překročily limit 0,1 μg/l pro podzemní vodu a ve 31 % sledovaných objektů byl překročen limit 0,5 μg/l pro sumu pesticidů v podzemních vodách. Koncentrace v podzemních vodách dosahují v ojedinělých případech uaž desítek μg/l. Podrobné informace o koncentracích jednotlivych pesticidů naleznete zde.
  • Výzkum  vědců z anglického Yorku, který  se zaměřil na studium obsahu 14 nejrozšířenějších antibiotik v řekách  na 6 kontinentech, v 72 státech a více než  700 odběrovych míst zjzjistil, že  antibiotika se nacházela ve více než 50% zkoumaných řek. Nejhorší situace je v Africe a Asii, ale tato léčiva se našla i u nás, v evropských řekách. Vědci z Masarykovy univerzity v Brně se zaměřili na sledování obsahu antibiotik v životním prostředí  v Česku. V tuzemských vodách se vyskytují antibiotika pocházející  z léčiv pro lidi a hospodářská zvířata a také antimikrobiální přísady z produktů denní péče jakou jsou mýdla, deodoranty a čistící  prostředky. Koncentrace jednotlivých látek ve vodách je nízká a splňuje hygienickým limit, ale jejich současný výskyt vytváří koktejl látek, o jehož dlouhodobém účinku na lidské zdraví nemáme žádné informace.

Kontakt

Art Carbon s.r.o.

IČ: 06423469

Telefon

+420 606 650 388 +420 725 582 284

E-mail

rostislav.slevinsky@art-carbon.cz daniel.bousa@art-carbon.cz

Adresa

U Hřiště 418, Nehvizdy 250 81